الكورية هنا فقط

Learn Korean with KoreanClass101.com

Monday, February 1, 2010

ئخقيس06

أحبكَ ohiboka(for male)
أحبكِ ohiboki(for female)
أحبكم ohibokom(for all)
أحبكما ohibokoma(for two)
أحبكنٌohibokonna(for many females)
يحبني yohiboni(he love me)
تحبني tuhiboni(she love me)
يحباني yohibani(they two love me)
يحبوني yohibonia( they all love me)حمٌام مغربي
حمٌام
hammam not hamam


اين نظاراتي انا لا احب نظارتي

No comments:

Post a Comment